Έργο ENTICING: Αναλυτικό Πρόγραμμα για τον Πληθοπορισμό στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Η κοινοπραξία του έργου ENTICING ανακοινώνει με χαρά την κυκλοφορία του Αναλυτικού Προγράμματος για το Crowdsourcing (πληθοπορισμό) στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές σπουδές.

Το ENTICING είναι ένα διετές πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση του επιπέδου ψηφιακής ετοιμότητας των καθηγητών ανθρωπιστικών επιστημών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενισχύοντάς τους με ικανότητες και εργαλεία που θα βελτιώσουν την ποιότητα διδασκαλίας τους και ταυτόχρονα θα τους καταστήσουν έτοιμους να ανταποκριθούν άμεσα σε συνθήκες κρίσης.

Στην παρούσα φάση, έχει αναπτυχθεί ένα αναλυτικό πρόγραμμα με μια σειρά υποχρεωτικών και επιλεγόμενων ενοτήτων που σχετίζονται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, το οποίο περιλαμβάνει καινοτόμο περιεχόμενο και μια ποικιλία μεθόδων crowdsourcing. Το υλικό είναι χρήσιμο για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας για την κάλυψη αναγκών, όπως η διεπιστημονικότητα και ο ψηφιακός γραμματισμός.

Αυτό το αναλυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 100 ώρες κατάρτισης για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 85 ώρες ασύγχρονης (αυτοκατευθυνόμενης μάθησης) και 15 ώρες σύγχρονης (δια ζώσης) μάθησης. Κάθε μία από τις 10 ενότητες ασύγχρονης μάθησης περιλαμβάνει ένα κύριο σώμα μελέτης και ένα ηλεκτρονικό εργαστήριο.

Μέσα από τις ενότητες, οι εκπαιδευτικοί θα μάθουν για διάφορες διαδικασίες, στοιχεία και εργασίες που εφαρμόζονται σε έργα Crowdsourcing ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών και πώς σχετίζονται με τις παιδαγωγικές τάσεις των ανθρωπιστικών μαθημάτων. Κάθε ενότητα λειτουργεί ως αυτόνομη, ενώ μαζί παρέχουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Για να κατανοήσουν καλύτερα τις πρακτικές των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών και του Crowdsourcing, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη Συλλογή Μελετών Περίπτωσης στην ιστοσελίδα του έργου και τις αξιοσημείωτες περιπτώσεις Crowdsourcing που σχολιάζονται σε κάθε Ενότητα. Επιπρόσθετα, η Συλλογή Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Πόρων με πρωτοβουλίες και εργαλεία Crowdsourcing, περιέχει μια ευρύτερη ποικιλία σχετικών και συναφών πληροφοριών σχετικά με τις διαθέσιμες βέλτιστες πρακτικές και πρωτοβουλίες σε σχετικά έργα Crowdsourcing. Στόχος του προγράμματος είναι να αυξήσει τις γνώσεις των εκπαιδευτικών και την πρόσβαση τους σε ποιοτικούς πόρους.

Σε μια τρίτη ενότητα του κύριου σώματος μελέτης προτείνονται πολυμεσικοί πόροι για περαιτέρω μελέτη και εμβάθυνση, όπως επιστημονικά άρθρα, ακαδημαϊκές διαλέξεις, σύντομα βίντεο, ιστολόγια κ.λπ. σχετικά με τις πρακτικές crowdsourcing, την παιδαγωγική των ανθρωπιστικών θεμάτων και τις διαδικασίες των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών.

Το ηλεκτρονικό εργαστήριο κάθε ενότητας παρουσιάζει τη χρησιμότητα ορισμένων εργαλείων Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών σε συνδυασμό με πρακτική εξάσκηση. Επιλέχθηκαν προσεκτικά οδηγίες και τα πιο χρήσιμα σεμινάρια που προτείνονται για την εκπαίδευση των χρηστών στα εργαλεία. Επιπλέον, απεικονίζονται με σαφήνεια οι δυνατότητες του εργαλείου ανάλογα με τη χρήση του στην έρευνα και την παιδαγωγική των ανθρωπιστικών επιστημών.

Η δια ζώσης μάθηση έχει σχεδιαστεί να παρέχεται μέσω 15 ωρών ομαδικών δραστηριοτήτων, που βασίζονται στην προηγούμενη ασύγχρονη μάθηση. Κατά τη συνεδριών αυτών, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν βασικά σημεία του περιεχομένου. Μπορούν να εγγραφούν σε ομαδικές δραστηριότητες που προωθούν τον προβληματισμό και την πρακτική εξάσκηση και να διερευνήσουν περαιτέρω τα σχόλια αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης από συναδέλφους με βάση τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα που θα δημιουργήσουν κατά τη διάρκεια της ασύγχρονης μάθησης.

Σύντομα θα είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του έργου και ένας πλήρης οδηγός με κατευθυντήριες γραμμές για την υποστήριξη των καθηγητών ανθρωπιστικών επιστημών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιήσουν στο μέγιστο το εν λόγω αναλυτικό πρόγραμμα.

Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει τους εξής οργανισμούς: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Ελλάδα), KMOP Policy Centre (Βέλγιο), Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ελλάδα), KMOP Skopje (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας), CARDET (Κύπρος) και Spectrum Research Centre CLG (Ιρλανδία).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο του έργου: https://www.enticing-project.eu/ ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο enticing-project@kmop.org.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *