Εξερευνώντας τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τον Πληθοπορισμό με εκπαιδευτικούς σε όλη την Ευρώπη

Το ερευνητικό πρόγραμμα  “ENTICING_riching Teachers‘ Skills Ιn Digital Humanities CrowdsourcING” («Εμπλουτίζοντας τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών στον πληθοπορισμό (crowdsourcing) των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών») χρηματοδοτείται στo πλαίσιo του Erasmus+ (Key-Action 2 –Project Number: 2020-1-EL01-KA226-SCH-094773 ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι οργανισμοί που συνεργάζονται για το έργο είναι:  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Ελλάδα), Κέντρο Πολιτικής KMOP (Βέλγιο), Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ελλάδα), KMOP Σκοπίων (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας), CARDET (Κύπρος) και  Spectrum Research Centre (Ιρλανδία).

Η κοινοπραξία του έργου ENTICING συνεργάζεται με διευθυντές και καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Βόρεια Μακεδονία, για να υλοποιήσει τις πιλοτικές εφαρμογές του Curriculum  στον Πληθοπορισμό και τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Αυτή είναι η πρώτη σημαντική ευκαιρία να μοιραστεί η κοινοπραξία το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών με τους εκπαιδευτικούς. Στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει τις δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού και την ψηφιακή παιδαγωγική των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία και μεθόδους των ανθρωπιστικών επιστημών για να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να επικοινωνούν με τους μαθητές τους ψηφιοποιημένα δεδομένα που  σχετίζονται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Ωστόσο, η πραγματική καινοτομία έγκειται στη χρήση του ψηφιακού πληθοπορισμού ως προσέγγισης διδασκαλίας και μάθησης των ανθρωπιστικών επιστημών σε σχολικό περιβάλλον.

Πληθοπορισμός (Crowdsourcing) είναι η πρακτική της απόκτησης και ανταλλαγής ιδεών και περιεχομένου από ένα ευρύ κοινό μέσω ψηφιακών διαδικασιών. Στόχος της μεθόδου αυτής είναι η αξιοποίηση της συλλογικής νοημοσύνης, των δεξιοτήτων και των πόρων του «πλήθους» για την εκτέλεση μιας εργασίας ή την επίλυση ενός προβλήματος. Η χρήση αυτής της πρακτικής των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών για τη διδακτική προσέγγιση των ανθρωπιστικών μαθημάτων στο σχολείο αποτελεί καινοτομία, καθώς δεν υπάρχει άλλη τέτοια διδακτική παρέμβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις χώρες εταίρους.

Στην Ελλάδα και την Κύπρο πραγματοποιήθηκαν ήδη τον Απρίλιο οι πιλοτικές εφαρμογές, τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά, με συνολικά 63 εκπαιδευτικούς. Η ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς ήταν ιδιαίτερα θετική. Αναδείχθηκε η σημασία του έργου ως προς τους ακόλουθους άξονες:

  • Μέσω της πληθοποριστικής διδακτικής προσέγγισης δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές  για ενεργό μάθηση, να γίνονται οι ίδιοι διαχειριστές του εκπαιδευτικού τους υλικού
  • Το αποθετήριο πληθοποριστικών μελετών περίπτωσης αποτελεί για τους εκπαιδευτικού βάση έμπνευσης για ανάλογα σχολικά πρότζεκτ, δεδομένου ότι συνδυάζουν δημιουργικά διαθεματικότητα, πολυτροπικότητα, δημιουργία κοινοτήτων και εναλλακτικούς τρόπους προσπέλασης πηγών.
  • H βαθύτερη κατανόηση των πληθοποριστικών μεθόδων των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών που στηρίζονται σε τεκμηρίωση και μετρήσιμες αποδείξεις, όπως παρέχεται με το έργο ENTICING, θα πείσει τους μαθητές για την επιστημονική διάσταση και των θεωρητικών επιστημών οι οποίες τα τελευταία χρόνια μειονεκτούν σε σχέση με τις STEM.

Οι τοπικές πιλοτικές εφαρμογές στην Ιρλανδία και τη Βόρεια Μακεδονία θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μια σειρά από υποχρεωτικές και επιλεγόμενες ενότητες που σχετίζονται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τη μέθοδο του πληθοπορισμού. Συνολικά, περιλαμβάνει 100 ώρες διδασκαλίας (85 ώρες ασύγχρονης και 15 ώρες σύγχρονης), που κατανέμονται σε 10 ενότητες με εξειδικευμένη θεωρία (Masterclass), μαθησιακές δραστηριότητες  για διαδικτυακή αλληλεπίδραση, πηγές πολυμέσων, αποθετήριο πληθοποριστικών μελετών περίπτωσης που αποτελούν προϊόν έρευνας της ομάδας έργου σε διάφορες χώρες και εξ αποστάσεως εργαστήριο  διδασκαλίας και εφαρμογής ψηφιακών εργαλείων των ανθρωπιστικών επιστημών.

Για να μάθετε περισσότερα για το έργο ENTICING και να αποκτήσετε πρόσβαση στο υλικό, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου: https://www.enticing-project.eu/ ή επικοινωνήστε

Για να μάθετε περισσότερα για το έργο ENTICING και να αποκτήσετε πρόσβαση στο υλικό, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου: https://www.enticing-project.eu/ ή επικοινωνήστε με τον τοπικό εταίρο Κύπρου (CARDET) στο michaela.protopapa@cardet.org, με την επιστημονική υπεύθυνη Ελλάδας (ΠΑΠΕΛ), επίκουρη καθηγήτρια Μαρία Ξέστερνου, mxest@go.uop.gr

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *