Ψηφιακή ετοιμότητα για τους καθηγητές ανθρωπιστικών επιστημών: Crowdsourcing στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ENTICING, δημοσιεύθηκε μια έκθεση με τίτλο «Ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας των καθηγητών ανθρωπιστικών επιστημών», η οποία περιγράφει ζωτικής σημασίας συστάσεις πολιτικής για την προώθηση της χρήσης του crowdsourcing στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες στην εκπαίδευση. Η έκθεση, σύμφωνα με την ατζέντα της πολιτικής ψηφιακής εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζει τεκμηριωμένες προτάσεις για την ενσωμάτωση του crowdsourcing στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες έχουν αναδειχθεί σε ένα δυναμικό πεδίο που ενθαρρύνει καινοτόμα ερευνητικά και εκπαιδευτικά εργαλεία και μεθόδους, όπως το crowdsourcing. Η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς καινοτομίας στην εκπαίδευση και ευθυγραμμίζεται με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ψηφιακή εκπαίδευση, το οποίο επικεντρώνεται στον μακροπρόθεσμο ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Η έκθεση περιλαμβάνει συγκεκριμένες συστάσεις για την προώθηση του  crowdsourcing στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες σε κάθε χώρα-εταίρο: Στο Βέλγιο, συνιστάται η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτών ανθρωπιστικών επιστημών και των πολιτιστικών ιδρυμάτων. Η Κύπρος θα πρέπει να παρέχει εκπαίδευση και υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς για την αποτελεσματική αξιοποίηση του crowdsourcing. Η Ελλάδα θα πρέπει να εξετάσει την επέκταση των διδακτικών ωρών, την ενσωμάτωση διεπιστημονικών συνεδριών, τη δημιουργία ψηφιακών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία ενός διαδικτυακού εργαλείου/πλατφόρμας για το crowdsourcing στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες. Η Ιρλανδία θα πρέπει να ενσωματώσει την τεχνολογία στα παραδοσιακά μαθήματα, για να βελτιώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η Βόρεια Μακεδονία θα πρέπει να προσαρμόσει το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα, να καλλιεργήσει ψηφιακές δεξιότητες για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και να ευαισθητοποιήσει.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προτείνεται η ανάπτυξη μιας πολύγλωσσης διαδραστικής πλατφόρμας crowdsourcing με διαδικτυακά εργαλεία για ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, η διδασκαλία της δημιουργικότητας στο σχολικό πρόγραμμα, η χρηματοδότηση παρόμοιων έργων, που θα συνεχίζουν το έργο του ΕNTICING, η δημιουργία συνεργασιών μεταξύ σχολείων και πανεπιστημίων και η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού δικτύου.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης έναν οδηγό για τη δυνατότητα μεταφοράς και επέκτασης του έργου ENTICING, παρέχοντας συμβουλές για την αποτελεσματική εφαρμογή έργων crowdsourcing σε διαφορετικά πλαίσια. Επισημαίνει στρατηγικές όπως η ευρεία προώθηση, η ενσωμάτωση σε υφιστάμενα προγράμματα σπουδών, τα πολύγλωσσα διαδραστικά MOOCs, τα θερινά σχολεία, η ανταλλαγή γνώσεων, η συνεργασία και η ανοικτή πρόσβαση.

Επιπλέον, η έκθεση προσφέρει κατευθυντήριες γραμμές για τις σχολικές αρχές σχετικά με το crowdsourcing στις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, παρουσιάζοντας τα οφέλη τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Ενθαρρύνει τη συνεργατική δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου, τον εντοπισμό πόρων πολιτιστικής κληρονομιάς, την εμπλοκή με τις κοινότητες και την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών ENTICING μέσω συνεργασιών με τοπικές αρχές, κοινότητες και άλλα σχολεία.

Η πλήρης έκθεση θα είναι σύντομα διαθέσιμη στον ιστότοπο του έργου.

Σχετικά με το έργο

Το έργο ENTICING στοχεύει στον άψογο συνδυασμό των πλεονεκτημάτων του Crowdsourcing με την ανάγκη αναβάθμισης των επιπέδων ψηφιακής ετοιμότητας των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις ανθρωπιστικές επιστήμες, ενισχύοντάς τους με ικανότητες και εργαλεία που θα βελτιώσουν την ποιότητα της διδασκαλίας τους και ταυτόχρονα θα τους καταστήσουν έτοιμους να ανταποκριθούν γρήγορα σε συνθήκες κρίσης. Για τον σκοπό αυτό, το έργο έχει αναπτύξει ένα καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτικούς ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών, ώστε να τους βοηθήσει να βελτιώσουν την ποιότητα της διδασκαλίας τους.

ℹ️ Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@enticing-project.eu

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *