Επικοινωνία

ENTICING
ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ CROWDSOURCING ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚEΣ ΕΠΙΣΤHΜΕΣ

info@enticing-project.eu